| Home | 15-März-2003
| Deutsche Version |
Budy¹in

Tysaælìtny Budyšin saha jimacy z rjaneje krajiny Horneje £užicy. Je znaty jako wažny wuchodnosakske mìsto, kotrež zd¼erži sej swój powab haè do d¼ensnišeho. Hord¼e saha historiske stare mìsto na skaliny nad Sprjewju. Jako sydlišæo serbskeho splaha Milèanow zapoèachu tu stawizny mìsta. Prìni raz naspomni so Budyšin jako "civitas Budusin" w chronice biskopa Thietmara wot Merseburga w lìæe 1002. Spìšnje wuwi so Budyšin k mìsæe, d¼ež so rjemejs³o a wikowanje derje wuwichu. Wójny, wohenje a wurubjenja škod¼icho wìzo mìsæe - ale pøezo zaso so zhraba. W Budyšinje namakaš zd¼ìla jónkrotne wobhladanja hódne twarjenja.