| Home | 23-März-2003
Stawizniske daty Budyšina

3. lětstotk germaske wobsydlenje
7. lětstotk Milčenjo připućowachu
10.lětstotk podćisnjenje Milčanow
1002 přenje pisomne naspomnjenje
1018 měr mjez němskim kralestwom a Pólskej, město słuša někotre lěta k Pólskej
1032-1076 Budyšin přisłuša Mišnjanskim markhrabju, přindźe pod čěsku krónu
1084-1135 markhrabja Groitzsch, přichodny syn čěskeho krala reziduje w Budyšinje
1240 měsćanske prawa so wopisachu
1253 krótkodobnju přisłuša Budyšin Braniborskej
1319 zaso pod češkej krónje
1346 załoženje šěsćměsćanskeho zwjazka ze Zhorjelcami, Kamjencom, Laubanom, Lubijom a Žitawu
1382 wikowanke prawa so rozšěrjachu
1391 prawo swobodneho wolenja rady města
1400 započatk njeměrow
1405-1408 zběžk rjemjelsnikow a jeho krawne porazěnje
1429/1431 woblěhowanje přez Husitow
1463-1614 katastrofalne epedemije
1469 madźarski kral Maćij Corvinius wuzwoli so tež jako kral Čechow tak přisłuša Budyšin Madźarskej
1524 katedrala bu do ewangelskeho a katolskeho zdźěla rjadowana
1547 Budyšin zhubi wšě priwilegije
1618-1648 w Třicećilětnej wójnje so Budyšin wjaco razy wobsadźi a zniči
1635 Budyšin přisłuša Sakskej
1707/1720 wulke měsćanske wohenje
1756-1763 sydomlětna wójna
1813 bitwa pola Budyšina přećiwo Napoleonej
1815 šěsćměsćanski zwjazk so rozpusći
1846 železniska čara Drježdźany-Budyšin so wotewri
1848/1849 byrgarska demokratiska rewolucija
1868 Budyšin so hamtske "Bautzen" mjenuje
1933 prěni jubilej "1000 lět Budyšin"
1945 krawne boje a wulke zničenja
1974 spajty jězor nastanje
1991 znowazałoženje šěsćměsćanskeho zwjazka
1995 Budyšin bu wulke wokrjesne město